Advokatene Stray & Wåland

Advokatene Stray & Wåland tilbyr juridisk bistand innenfor flere rettsområder.

Firmaet er medlem av Den Norske Advokatforening, og bistår privatpersoner og selskap innen tvisteløsning og prosedyre.

Selskapet og advokatene er lokalisert i Kristiansand, men påtar seg oppdrag over hele landet.

Advokat Sven J. Stray

Advokat Sven J. Stray

Advokat Stray har lang erfaring innenfor flere rettsområder, og særlig spesialisert seg innenfor rettsområdene barnevernrett, familierett og arv- og skifterett / bobehandling.

Adv. Stray bistår næringsdrivende, kommuner og privatpersoner og har lang prosedyreerfaring fra domstol og fylkesnemnder.

Fagområder

 • Arv og skifte
 • Bobehandling
 • Barnevern
 • Barnerett
 • Familier-/samboerett
 • Prosedyre

Kontakt

Mail: sven@straywaaland.no
Telefon: 934 44 003

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Fast bobestyrer i dødsbo ved Kristiansand tingrett
 • Adv.flm. Kværner Industrier AS
 • Oslo Ligningskontor
 • Kristiansand Ligningskontor
 • Dommerfullmektig Mandal Sorenskriverkontor
 • Adv.flm. hos Advokatene Bryge, Bryge og Senum
 • Advokatene i Tollbodgaden – egen praksis
 • Advokatene Stray & Wåland – egen praksis

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen 1984, Universitetet i Oslo.
 • Spesialfag: Selskapsrett.
 • Advokatbevilling 1992

Advokat Trond Wåland

Advokat Trond Wåland

Advokat Wåland har spesialisert seg innen familie- og barnerett, samt som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Han jobber både med barnefordeling og barnevern, og er engasjert og opptatt av at rettssikkerheten til foreldre og ungdom i barnevernssaker ivaretas.

Wåland legger stor vekt på å se helheten i klientens sak for å kunne legge en strategi for hvordan man skal oppnå best mulig resultat.

Wåland har omfattende prosedyreerfaring i både straffesaker og i sivile saker.

Fagområder

 • Barnevern
 • Barnerett
 • Arv og skifte
 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat
 • Eiendomsrett
 • Arbeidsrett

Kontakt

Mail: trond@straywaaland.no
Telefon: 934 43 010

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Adv.flm. i Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand
 • Advokat i Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand
 • Advokatene Stray & Wåland – egen praksis.

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap 2012 Universitetet i Oslo.
 • Spesialfag: Arbeidsrett.

Advokat Jens Daniel Vinvand

Advokat Jens Daniel Vinvand

Advokat Vinvand er ansatt advokat hos advokatene Stray & Wåland. Han har spesialisert seg innen familie- og arverett.

Fagområder

 • Arv og skifte
 • Bobehandling
 • Familierett, ektefelleskifte og foreldretvister

Kontakt

Mail: jens@straywaaland.no
Telefon: 908 24 366

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Advokatfullmektig i Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

 • Advokat i Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

 • Advokat i Advokatene Stray & Wåland

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap 2015, Universitetet i Oslo

 • Spesialfag: Arbeidsrett, immaterialrett, arverett

Advokat Janken Benestad

Advokat Janken Benestad

Advokat Benestad er i kontorfellesskap hos oss og driver sin egen advokatpraksis gjennom Advokatfirma Janken Benestad. Hun har spesialisert seg innen familie- og barnerett, psykisk helsevern og vergemål. Hun har også god erfaring som forsvarer i straffesaker.

Fagområder

 • Fagområder
 • Familie- og barnerett
 • Barnevern
 • Psykisk helsevern
 • Vergemål
 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat

Kontakt

Mail: post@advokatbenestad.no»

Telefon: 922 48 102

Web: www.advokatbenestad.no

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Advokatbevilling i 2014 Egen praksis i 2016

Utdanning

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo
 • Master i rettsvitenskap 2010
 • Spesialfag: Konkursrett, arbeidsrett og helserett

Advokat Per Ove Tønnessen

Advokat Per Ove Tønnessen></p>
<p><strong>Fagområder</strong></p>
<ul>
<li>Fast eiendoms rettsforhold</li>
<li>Skjønn</li>
<li>Ekspropriasjon og grunnerverv</li>
<li>Plan og bygningsrett</li>
<li>Forvaltningsrett</li>
<li>Erstatning</li>
<li>Arv og skifte</li>
<li>Testamenter</li>
</ul>
<strong>Kontakt</strong><br />
Mail: <a href=
Telefon: