Advokatene Stray & Wåland

Advokatene Stray & Wåland tilbyr juridisk bistand innenfor flere rettsområder.

Firmaet er medlem av Den Norske Advokatforening, og bistår privatpersoner og selskap innen tvisteløsning og prosedyre.

Selskapet og advokatene er lokalisert i Kristiansand, men påtar seg oppdrag over hele landet.

Her finner du informasjon om advokatene:

Advokatene Stray & Wåland:

Advokater med egen advokatpraksis i kontorfellesskapet:

Advokat Sven J. Stray

Sven J. Stray

Advokat / Partner

Advokat Stray har lang erfaring innenfor flere rettsområder, og særlig spesialisert seg innenfor rettsområdene barnevernrett, familierett og arv- og skifterett / bobehandling.

Adv. Stray bistår næringsdrivende, kommuner og privatpersoner og har lang prosedyreerfaring fra domstol og fylkesnemnder.

Advokat Trond Wåland

Trond Wåland

Advokat / Partner

Advokat Wåland har spesialisert seg innen familie- og barnerett, samt som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Han jobber både med barnefordeling og barnevern, og er engasjert og opptatt av at rettssikkerheten til foreldre og ungdom i barnevernssaker ivaretas. Wåland legger stor vekt på å se helheten i klientens sak for å kunne legge en strategi for hvordan man skal oppnå best mulig resultat. Wåland har omfattende prosedyreerfaring i både straffesaker og i sivile saker.

Advokater med egen advokatpraksis:

Advokat Janken Benestad

Janken Benestad

Advokat

Advokat Benestad er i kontorfellesskap hos oss og driver sin egen advokatpraksis gjennom Advokatfirma Janken Benestad. Hun har spesialisert seg innen familie- og barnerett, psykisk helsevern og vergemål. Hun har også god erfaring som forsvarer i straffesaker.

Advokat Per Ove Tønnessen

Per Ove Tønnessen

Advokat