Advokatene Stray & Wåland

Advokatene Stray & Wåland tilbyr juridisk bistand innenfor flere rettsområder.

Firmaet er medlem av Den Norske Advokatforening, og bistår privatpersoner og selskap innen tvisteløsning og prosedyre.

Selskapet og advokatene er lokalisert i Kristiansand, men påtar seg oppdrag over hele landet.

Her finner du informasjon om advokatene:

Advokatene Stray & Wåland:

Advokater med egen advokatpraksis i kontorfellesskapet:

Advokat Sven J. Stray

Sven J. Stray

Advokat / Partner

Advokat Stray har lang erfaring innenfor flere rettsområder, og særlig spesialisert seg innenfor rettsområdene barnevernrett, familierett og arv- og skifterett / bobehandling.

Adv. Stray bistår næringsdrivende, kommuner og privatpersoner og har lang prosedyreerfaring fra domstol og fylkesnemnder.

Advokat Trond Wåland

Trond Wåland

Advokat / Partner

Advokat Wåland har spesialisert seg innen familie- og barnerett, samt som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Han jobber både med barnefordeling og barnevern, og er engasjert og opptatt av at rettssikkerheten til foreldre og ungdom i barnevernssaker ivaretas. Wåland legger stor vekt på å se helheten i klientens sak for å kunne legge en strategi for hvordan man skal oppnå best mulig resultat. Wåland har omfattende prosedyreerfaring i både straffesaker og i sivile saker.

Advokater med egen advokatpraksis:

Advokat Janken Benestad

Janken Benestad

Advokat

Advokat Benestad er i kontorfellesskap hos oss og driver sin egen advokatpraksis gjennom Advokatfirma Janken Benestad. Hun har spesialisert seg innen familie- og barnerett, psykisk helsevern og vergemål. Hun har også god erfaring som forsvarer i straffesaker.

Advokat Per Ove Tønnessen

Per Ove Tønnessen

Advokat

Advokat Trine Løland Gundersen portrettbilde

Trine Løland Gundersen

Advokat

Advokat Trine Løland Gundersen har lang erfaring som jurist innen offentlig forvaltning og de siste 15 årene som advokat hos kommuneadvokaten i Kristiansand. Hun har omfattende prosedyreerfaring og særlig kompetanse innen barnevern og offentlig rett.

I Justisdepartementet arbeidet hun med lovforarbeider, som sekretær for Voldsoffererstatningsnemnda og for Stortingets billighetserstatningsutvalg.

Løland Gundersen har vært leder av Kristiansand overformynderi. Hun har bred erfaring fra strafferetten etter å ha sittet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i seks år.

Løland Gundersen jobber i særlig grad innen barnevern, barne- og familierett, arv- og skifte.
Hun bistår både kommuner og private klienter.