Advokatene Stray & Wåland

Advokatene Stray & Wåland tilbyr juridisk bistand innenfor flere rettsområder.

Firmaet er medlem av Den Norske Advokatforening, og bistår privatpersoner og selskap innen tvisteløsning og prosedyre.

Selskapet og advokatene er lokalisert i Kristiansand, men påtar seg oppdrag over hele landet.

Advokat Sven J. Stray

Advokat Stray har lang erfaring innenfor flere rettsområder, og særlig spesialisert seg innenfor rettsområdene barnevernrett, familierett og arv- og skifterett / bobehandling.

Adv. Stray bistår næringsdrivende, kommuner og privatpersoner og har lang prosedyreerfaring fra domstol og fylkesnemnder.

Fagområder

 • Arv og skifte
 • Bobehandling
 • Barnevern
 • Barnerett
 • Familier-/samboerett
 • Prosedyre

Kontakt

Mail: sven@straywaaland.no
Telefon: 934 44 003

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Fast bobestyrer i dødsbo ved Kristiansand tingrett
 • Adv.flm. Kværner Industrier AS
 • Oslo Ligningskontor
 • Kristiansand Ligningskontor
 • Dommerfullmektig Mandal Sorenskriverkontor
 • Adv.flm. hos Advokatene Bryge, Bryge og Senum
 • Advokatene i Tollbodgaden – egen praksis
 • Advokatene Stray & Wåland – egen praksis

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen 1984, Universitetet i Oslo.
 • Spesialfag: Selskapsrett.
 • Advokatbevilling 1992

Advokat Trond Wåland

Advokat Trond Wåland

Advokat Wåland har spesialisert seg innen familie- og barnerett, samt som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Han jobber både med barnefordeling og barnevern, og er engasjert og opptatt av at rettssikkerheten til foreldre og ungdom i barnevernssaker ivaretas.

Wåland legger stor vekt på å se helheten i klientens sak for å kunne legge en strategi for hvordan man skal oppnå best mulig resultat.

Wåland har omfattende prosedyreerfaring i både straffesaker og i sivile saker.

Fagområder

 • Barnevern
 • Barnerett
 • Arv og skifte
 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat
 • Eiendomsrett
 • Arbeidsrett

Kontakt

Mail: trond@straywaaland.no
Telefon: 934 43 010

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Adv.flm. i Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand
 • Advokat i Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand
 • Advokatene Stray & Wåland – egen praksis.

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap 2012 Universitetet i Oslo.
 • Spesialfag: Arbeidsrett.

Advokat Jens Daniel Vinvand

Advokat Jens Daniel Vinvand

Advokat Vinvand er ansatt advokat hos advokatene Stray & Wåland. Han har spesialisert seg innen familie- og arverett.

Fagområder

 • Arv og skifte
 • Bobehandling
 • Familierett, ektefelleskifte og foreldretvister

Kontakt

Mail: jens@straywaaland.no
Telefon: 908 24 366

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Advokatfullmektig i Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo
 • Advokat i Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo
 • Advokat i Advokatene Stray & Wåland

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap 2015, Universitetet i Oslo
 • Spesialfag: Arbeidsrett, immaterialrett, arverett

Advokat Janken Benestad

Advokat Janken Benestad

Advokat Benestad er i kontorfellesskap hos oss og driver sin egen advokatpraksis gjennom Advokatfirma Janken Benestad. Hun har spesialisert seg innen familie- og barnerett, psykisk helsevern og vergemål. Hun har også god erfaring som forsvarer i straffesaker.

Fagområder

 • Fagområder
 • Familie- og barnerett
 • Barnevern
 • Psykisk helsevern
 • Vergemål
 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat

Kontakt

Mail: post@advokatbenestad.no»
Telefon: 922 48 102
Web: www.advokatbenestad.no

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Praksis

 • Advokatbevilling i 2014 Egen praksis i 2016

Utdanning

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo
 • Master i rettsvitenskap 2010
 • Spesialfag: Konkursrett, arbeidsrett og helserett

Advokat Per Ove Tønnessen

Advokat Per Ove Tønnessen></p>
<h3>Fagområder</h3>
<ul>
<li>Fast eiendoms rettsforhold</li>
<li>Skjønn</li>
<li>Ekspropriasjon og grunnerverv</li>
<li>Plan og bygningsrett</li>
<li>Forvaltningsrett</li>
<li>Erstatning</li>
<li>Arv og skifte</li>
<li>Testamenter</li>
</ul>
<h3>Kontakt</h3>
<p>Mail: <br />
Telefon: <a href=

Fagområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Skjønn
 • Ekspropriasjon og grunnerverv
 • Plan og bygningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Erstatning
 • Arv og skifte
 • Testamenter

Kontakt

Mail:
Telefon: 97 08 95 40

Praksis

 • 1992-1995 Kristiansand eiendom
 • 1995-2013 Myhre & Johnsen DA advokatfirma
 • 2013-2018 Sørlandsadvokatene DA
 • 2018-dd Advokatene Stray & Wåland DA