Bistandsadvokat

Den som har vært offer for seksuelle overgrep og familievold har kravpå gratis advokathjelp gjennom hele prosessen. I overgreps- og familievoldssaker er det viktig å benytte en advokat som har spesialkompetanse innen straffe- og erstatningsrett, og som man får en tillitsfull og god klient-advokat relasjon til.

Kontakt Oss

Telefon: 93443000 Epostadresse: abt@straywaaland.no Besøksadresse: Tollbodgata 36, 4614 Kristiansand