Arv og skifte

Vi bistår i planlegging av arveoppgjør og ved skifteoppgjør. Praktiske hjelp rundt detaljene ved testamente, fullmakter, bo-opptegning, proklama, fordeling av eiendeler og rådgiving om skifte/uskifte.

Vi vet hvordan en skal planlegge arven slik at en kan spare ti- og hundretusener til beste for barn eller andre.
endelse.

Kontakt oss for rådgivning og bistand ved utformingen av testamente.

Her finner du informasjon om følgende:

Advokater Arv og Skifte

Advokat Sven J. Stray

Sven J. Stray

Advokat / Partner

Advokat Trond Wåland

Trond Wåland

Advokat / Partner

Advokat Per Ove Tønnessen

Per Ove Tønnessen

Advokat

Arveoppgjør

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

Bistand fra advokat ved arvespørsmål anbefales, reglene er til dels kompliserte, og ofte vil man være tjent med at noen utenfor familien, med spesialkompetanse, bistår.

Testament

Dersom man ønsker en annen fordeling enn det lovens regler gir anvisning på, må det opprettes testamente.

Arveloven oppstiller regler om formkrav til testament og regler om hvordan et testament skal tolkes. Arveloven setter også enkelte begrensninger for testamentasjonsfriheten.

Det er anbefalt å ha bistand av advokat ved opprettelse av testamente, det er normalt ikke et tidkrevende arbeid, men det kan lønne seg å konsultere en advokat før testamentet underskrives og oppbevares til det senere kommer til anvendelse.