Advokatfellesskap i Kristiansand

Vi tilbyr juridisk bistand innenfor flere rettsområder.

Advokatene er medlem av Den Norske Advokatforening, og bistår kommuner, privatpersoner og selskaper innen tvisteløsning og prosedyre.

Selskapet og advokatene er lokalisert i Tollbodgata 36, Kristiansand, men påtar seg oppdrag over hele landet.

Vi er her for å hjelpe! Kontakt oss her

Våre advokater

Advokat Sven J. Stray

Sven J. Stray

Advokat / Partner

Advokat Trond Wåland

Trond Wåland

Advokat / Partner

Advokater i kontorfellesskap

Advokat Janken Benestad

Janken Benestad

Advokat

Fagområder

Barnevern

Vi har bred og lang erfaring i barnevernssaker og bistår ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring, samværsaker og møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevernssaker og i domstolene for øvrig.

Det er vår erfaring at det er riktig å kontakte advokat for bistand tidlig i prosessen, gjerne straks barnevernet åpner en undersøkelsessak.

Les mer

Familierett

Advokat Familierett

Vi ønsker å ha tett oppfølging på familiesakene, med hurtighet og på en måte som gjøre våre kunder trygge og fornøyde.

Vi bistår i økonomiske oppgjør ved skilsmisse og i samboeroppgjør, og ved fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn.

Les mer

Arv og skifte

Advokat Arv og Skifte

Vi bistår i planlegging av arveoppgjør og ved skifteoppgjør.

Praktisk hjelp rundt detaljene ved testamente, fullmakter, bo-opptegning, proklama, fordeling av eiendeler og rådgiving om skifte/uskifte.

Les mer

Erstatning

Advokat Erstatning

Ved en personskade etter en ulykke eller annen påført tap eller skade kan du ha krav på erstatning.

Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

Les mer

Eiendom

Advokat Eiendom

Våre advokater har bred erfaring med bistand i tvister knyttet til hus, hytte, leiligheter og annen fast eiendom.

Vanlige problemstillinger er: Krav mot selger, megler eller eierskifteforsikringsselskap i tvister om kjøp og salg av eiendom m.m.

Les mer

Eksterne Lenker

Lovdata

Ønsker du mer informasjon om lover eller forskrifter? Her finner du oppdaterte versjoner.

Norges Domstoler

På domstol.no finner du informasjon om de alminnelige domstolene, jordskifterettene, særdomstoler og domstollignende forvaltningsorganer.

Fri rettshjelp

Et rettshjelpstilbud opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi.