Advokatene Stray & Wåland

Advokatene Stray & Wåland er lokalisert sentralt i Kristiansand sentrum og bistår både privatpersoner, kommuner og næringsdrivende innen tvisteløsning og prosedyre.

Alle advokatene tilknyttet vårt kontorfellesskap er medlem av Den Norske Advokatforening og påtar seg oppdrag over hele landet.

Her finner du informasjon om advokatene:

Advokatene Stray & Wåland:

Advokater med egen advokatpraksis i kontorfellesskapet:

Advokat Sven J. Stray

Sven J. Stray

Advokat / Partner

Advokat Stray har lang erfaring innenfor flere rettsområder, og særlig spesialisert seg innenfor rettsområdene barnevernrett, familierett og arv- og skifterett / bobehandling.

Adv. Stray bistår næringsdrivende, kommuner og privatpersoner og har lang prosedyreerfaring fra domstol og fylkesnemnder.

Advokat Trond Wåland

Trond Wåland

Advokat / Partner

Advokat Wåland har spesialisert seg innen familie- og barnerett, samt som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Han jobber både med foreldretvister og barnevern, og er engasjert og opptatt av at rettssikkerheten til foreldre og ungdom i barnevernssaker ivaretas. Wåland legger stor vekt på å se helheten i klientens sak for å kunne legge en strategi for hvordan man skal oppnå best mulig resultat. Wåland har omfattende prosedyreerfaring i både straffesaker og i sivile saker.

Advokater med egen advokatpraksis:

Advokat Janken Benestad

Janken Benestad

Advokat

Advokat Benestad er i kontorfellesskap hos oss og driver sin egen advokatpraksis gjennom Advokatfirma Janken Benestad. Hun har spesialisert seg innen familie- og barnerett, psykisk helsevern og vergemål. Hun har også god erfaring som forsvarer i straffesaker.

Advokat Per Ove Tønnessen

Tore Øydne

Advokat

Advokat Tore Øydne har bakgrunn fra politi og påtalemyndigheten. Han arbeidet frem til år 2000 som polititjenestemann, og deretter som politiadvokat, ved Oslo politidistrikt. Han har de siste 20 årene arbeidet som privatpraktiserende advokat