Eiendom

Våre advokater har bred erfaring med bistand i tvister knyttet til hus, hytte, leiligheter og annen fast eiendom. Vanlige problemstillinger er:

· Krav mot selger, megler eller eierskifteforsikringsselskap i tvister om kjøp og salg av eiendom
· Reklamasjon og erstatning på grunn av feil og mangler ved eiendommen
· Prisavslag grunnet feil og mangler ved bolig og fritidseiendom
· Erstatning grunnet skjulte feil og mangler ved fast eiendom
· Heving av kjøp av eiendom

Her finner du informasjon om følgende:

Advokater Eiendomsrett

Advokat Trond Wåland

Trond Wåland

Advokat / Partner

Advokat Per Ove Tønnessen

Per Ove Tønnessen

Advokat

Feil og mangler, nabotvister og håndverkertjenester

Vi har god kompetanse innen feil og mangler på eiendom.

Vår erfaring på dette feltet tilsier at det er viktig at du tidlig i saken kommer i kontakt med en seriøs advokat som kan ivareta dine interesser.

Vi bistår også innen eiendomsrett generelt, eller i forbindelse med sameier, veiretter, naborett og annet. Ofte vil man som forsikringstaker (innboforsikring) ha dekket kostnader til advokat gjennom denne. Vi kontakter forsikringsselskapet og undersøker om din forsikring har rettshjelpdekning.