Eiendom

Våre advokater har bred erfaring med bistand i tvister knyttet til hus, hytte, leiligheter og annen fast eiendom. Vanlige problemstillinger er:

· Krav mot selger, megler eller eierskifteforsikringsselskap i tvister om kjøp og salg av eiendom
· Reklamasjon og erstatning på grunn av feil og mangler ved eiendommen
· Prisavslag grunnet feil og mangler ved bolig og fritidseiendom
· Erstatning grunnet skjulte feil og mangler ved fast eiendom
· Heving av kjøp av eiendom

Her finner du informasjon om følgende:

Feil og mangler, nabotvister og håndverkertjenester

Vi har god kompetanse innen feil og mangler på eiendom.

Vår erfaring på dette feltet tilsier at det er viktig at du tidlig i saken kommer i kontakt med en seriøs advokat som kan ivareta dine interesser.

Vi bistår også innen eiendomsrett generelt, eller i forbindelse med sameier, veiretter, naborett og annet. Ofte vil man som forsikringstaker (innboforsikring) ha dekket kostnader til advokat gjennom denne. Vi kontakter forsikringsselskapet og undersøker om din forsikring har rettshjelpdekning.