Våre timepriser

Våre timepriser varierer fra kr. 1.040,- til kr. 2.000,- ekskl. mva.

Timeprisen fastsettes etter å ha vurdert den konkrete saken, og avhenger blant annet av sakens karakter og vanskelighetsgrad.

For å få et mer presist prisoverslag i din sak bør du snakke med en av advokatene direkte.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget.